Sesan Torna Kurumsal
Kalite Hedeflerimiz

2017 yılı için firmamız tarafından takip edilmesi kararlaştırılan kalite hedefleri aşağıda verildiği gibidir.
 

Müşteri Şikayetlerini % 5 oranında azaltmak,

Satışını yaptığımız tüm ürünlerimizin verilen terminlerinin % 95 oranında gerçekleşmesini sağlamak,

Müşteri sayımızı bir önceki yıla göre artırmak,

Üretim kapasitemizi bir önceki yıla göre % 15 oranında artırmak,

Yıllık satış ciromuzun bir önceki yıla göre % 15 artışını sağlamak,

Tedarikçi değerlendirmelerinde performans puanını 70 üzerinde alan firma sayısını % 95 seviyesinde tutmak,

Tedarikçilerden alınan girdilerin kontrollerini en geç 1 gün içerisinde yapmak,

Hurda oranını %5’de tutmak

Arıza durumunda duruş zamanlarını kontrol altında tutarak, iyileştirme amaçlı verilerin oluşturulmasını sağlamak ve elde edilen verilere göre bu duruş sürelerini % 5 azaltmak,

Üretim yaptığımız ürünleri gününde, ve maksimum % 0,2 zayiatla sevk etmek,

Müşterilerimizin nakliye konusundaki memnuniyetini %95’ın üzerinde gerçekleştirmek

Kalite planlarına göre planlanmış muayeneleri belirlenmiş periyotlardan maksimum % 1 sapmayla gerçekleştirilmesini sağlamak,

Yapılan muayenelerde ilk seferde doğru sonuçlar alınmasını % 90 oranında başarmak